Naši ciljevi

 
Sagledavanje situacije i zastupanje interesa Srba koji žive u Nemačkoj

  • Aktivno i konstruktivno učešće u integracionom prozesu u nemačko društvo, bez gubljenja nacionalnog identiteta i kao samosvesni doprinos Srba u Nemačkoj u izgradnji jednog multikulturnog društva.
  • Održavanje, gajenje i unapredjivanje srpske kulture, tradicije, jezika i istorije medju Srbima u Nemačkoj.
  • Dokumentacija o srpskoj migraciji u Nemačkoj.
  • Unapredjivanje i jačanje saradnje izmedju regionalnih i saveznih organizacija Srba i njihovo povezivanje s drugim organizacijama, javnim ustanovama i političkim strukturama u Nemačkoj. Sprovodjenje zajedničkih projekata na saveznom i pokrajinskom nivou. Koordinacija aktivnosti pridruženih organizacija.
  • Podržavanje i unapredjivanje političkih, ekonomskih i kulturnih odnosa izmedju Savezne Republike Nemačke i Evropske unije s jedne i Republike Srbije s druge strane.
  • Centralni savet Srba u Nemačkoj je politički i religiozno neutralna organizacija. On saradjuje sa svakom izabranom demokratskom vladom i/ili sa svakom demokratskom partijomsrb_erlebnis_1.jpg