6. maja parlamentarni i predsednicki izbori u Srbiji

Bert Gemen_pixelio.de

Informacije o izborima za građane Republike Srbije koji se nalaze u inostranstvu.

Berlin, 21.03.2012. (MDU/ZSD) – Centralni savet Srba u Nemackoj (ZSD) obaveštava sve državljane Republike Srbije koji privremeno ili trajno borave u Saveznoj Republici Nemackoj , da su u Republici Srbiji raspisani  izbora za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije kao i izbori za predsednika drzave i da ce se izbori odrzati 6. maja 2012. godine.

Građani Republike Srbije koji se nalaze u inostranstvu, a žele da glasaju, to neće moći da učine ukoliko se ne prijave za glasanje u inostranstvu u najblizem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije (DKP), bez obzira da li su se ranije prijavljivali i da li se nalaze na prethodnim glasačkim spiskovima za glasanje u inostranstvu, jer ovi spiskovi više ne važe.

Drzavljani Srbije koji zele da ucestvuju na izborima moraju ponovo da se upisu u Jedinsveni biracki spisak, naglasavaju u ZSD.

Na predstojecim izborima mogu da glasaju svi punoletni državljani Republike Srbije. Građani koji žele da glasaju u inostranstvu, a nisu upisani u Jedinstveni birački spisak u Srbiji, što je preduslov da to pravo i ostvare, treba da uz Zahtev za glasanje u inostranstvu podnesu i Zahtev za upis u Jedinstveni birački spisak. Napominje se da prilikom popunjavanja obrasca Zahteva za glasanje u inostranstvu i Zahteva za upis u Jedinstveni birački spisak u Republici Srbiji, lice koje podnosi prijavu ne mora da podnese na uvid prijavu boravka u inostranstvu.

ZSD preporučuje državljanima Republike Srbije koji žive u inostranstvu da prvo provere da li su upisani u Jedinstveni birački spisak Republike Srbije, i ukoliko jesu, na kojem biračkom mestu će moći da glasaju ukoliko se 6.maja zateknu u Srbiji. Provera iz inostranstva može da se vrši putem internet portala Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu (MDU) i ona je vrlo jednostavna:

www.drzavnauprava.gov.rs. (preuzmite ovde)

Novim Zakonom o jedinstvenom biračkom spisku je predviđena mogućnost da građani mogu sami da izaberu mesto gde će glasati za predstojeće parlamentarne i predsedničke izbore, a da ne moraju da putuju u mesto svoga prebivališta, tako što će podneti zahtev gradskoj/opštinskoj upravi na teritoriji na kojoj žele da glasaju najkasnije 20 dana pred izbore. Dakle, najkasnije do 14.04.2012 (do 24:00 časova).

To se odnosi i ukoliko državljanin Srbije živi u Nemačkoj s time da će da glasaju u najbližem DKP Republike Srbije. Da bi se glasalo u Nemačkoj državljani Srbije koji žive u Nemačkoj i koji su proverili da su upisani u Jedinstveni birački spisak moraju da podnesu zahtev za upis u birački spisak podataka da će birač glasati u inostranstvu.

zahtev_za_upis_u_jedinstveni_bir_spisak_u_r_srbiji.pdf

pdf, 80,7 KB, 04/13/12, 3184 downloads

Obavestenje_22032012.pdf

pdf, 54 KB, 04/13/12, 3199 downloads

zahtev_za_upis_u_bir_spisak_pod_da_ce_birac_glasatiinost.pdf

pdf, 80,5 KB, 04/13/12, 3221 downloads

Popunjene zahteve uz fotokopiju pasoša ili lične karte potrebno je dostaviti najbližem DKP u Nemačkoj na jedan od sledećih načina:

- faksom ( broj faksa vidi dole obavestenje ZSD)
- na e-mail adresu Ambasade (e-mail adrese vidi dole obavestenje ZSD)
- poštom (postanska adresa vidi dole obavestenje ZSD) ili
- predati lično u najblizem DKP za vreme radnog vremena

INFO_WAHLEN2012_04042012.pdf

Obavestenje ZSD-a
pdf, 71,8 KB, 04/13/12, 3121 downloads

Ukoliko državljani Srbije dobiju informaciju da nisu upisani u biracki spisak oni radi ispravljanja grešaka ili nedostajućih podataka o biračima, oni bi trebalo da se obrate svojoj gradskoj/opštinskoj upravi prema mestu svog prebavališta, upozoravaju u ZSD-u.

Jedinstveni birački spisak, kao elektronska baza podataka, se prvi put koristi na predstojećim izborima od uvođenja višestranačja u Srbiji.
srb_erlebnis_1.jpg