Internacionalni dan migranta u Hannoveru, 18.12.09

 Izvestaj sa kongresa

091218_3.jpg
091218_2.jpg
091218_4.jpg

091218_1.jpg
091218_5.jpg
091218_6.jpg

091218_10.jpg
091218_11.jpg
091218_13.jpg

091218_14.jpg
091218_17.jpg
091218_18.jpg

091218_19.jpg
091218_20.jpg
091218_21.jpg

091218_23.jpg
091218_24.jpg
091218_25.jpg

091218_27.jpg
091218_29.jpg
091218_32.jpg

091218_36.jpg
091218_39.jpg
091218_4.jpg

091218_41.jpg
091218_28.jpg
091218_12.jpg
srb_erlebnis_3.jpg