Srpska vlada deli besplatne akcije!

Kako se prijaviti ? Ko ima pravo na besplatne akcije? - Nema besplatnih akcija bez drzavljanstva i licne karte!

Beograd, januara 2008 (BLIC/ZSD) - Prijavljivanje gradana u evidenciju nosilaca prava na novcanu nadoknadu i prenos akcija bez naknade trajace sest meseci

od objavljivanja javnog poziva Agencije za privatizaciju. Ocekuje se da poziv bude obnarodovan 25. januara, a sam start upisa je planiran za 28. januar. Prijavljivanje drzavljana Republike Srbije koji borave u inostranstvu, za upis besplatnih akcija pocece u diplomatskim-konzularnim predstavnistvima Republike Srbije u ponedeljak, 18. februara i trajace do 31.jula 2008. godine.

U dijaspori prijave za obe kategorije akcija primace diplomatsko-konzularna predstavniЬtva Srbije, dok se u Srbiji zaposleni i bivЬi zaposleni prijavljuju najblizim filijalama Nacionalne sluzbe za zaposljavanje, a gradani na salterima Poste Srbije. Obavezno je licno prijavljivanje.

1. Ko ima pravo da dobije besplatne akcije?
Pravo na dobijanje besplatnih akcija imaju lica koja do sada nisu ostvarila pravo na dobijanje besplatnih akcija u skladu sa ranijim zakonima, u celosti ili delimicno, i koja su:

a) imala prebivaliЬte na teritoriji RS, odnosno status raseljenog lica sa KiM zakljucno sa 30. junom 2007. godine,
b) punoletni gradani sa presekom na 31. 12. 2007. godine,
c) drzavljani Republike Srbije sa presekom na 3. januar 2007. godine, upisana u biracki spisak Republike Srbije na dan sticanja statusa nosioca prava.

2. Gde sve moze da se podnese prijava, kojim danima i u kom radnom vremenu?
Vreme i mesto prijavljivanja, sadrzina i nacin podnoЬenja prijave, kao i rok za prijavljivanje bice definisani javnim pozivom koji objavljuje Agencija za privatizaciju u "Sluzbenom glasniku RS", dnevnim listovima, internet stranici Agencije za privatizaciju, kao i na elektronskim medijima sa nacionalnom frekvencijom.

3. Koliko traje period u kome se podnose prijave (od datuma do datuma)?
Prijavljivanje gradana u evidenciju nosilaca prava na novcanu nadoknadu i prenos akcija bez naknade ce trajati sest meseci od objavljivanja javnog poziva Agencije za privatizaciju.

Nema besplatnih akcija bez drzavljanstva i licne karte

Da bi gradani dobili besplatne akcije, moraju da imaju srpsko drЧavljanstvo na dan 3. januara 2008, prebivaliЬte u Srbiji (to znaci da im je u pasos upisano mesto boravka u Srbiji za razliku od onih gradjana koji u pasosu imaju upisano stalno mesto boravka u Nemackoj!) , licnu kartu i da budu upisani u biracki spisak (Svaki punoletni gradjanin Srbije je upisan u biracki spisak u Srbiji. Gradjani koji zele da glasaju u inostranstvu mogu da se upisu u biracki spisak najblizeg Diplomatskog-konsularnog predstavnistva Srbije!) .

Besplatne akcije javnih preduzeca moci ce da dobiju iskljucivo gradani koji ispunjavaju sve uslove predvidene zakonima i uredbama Vlade Srbije. Da bi ucestvovali u podeli besplatnih akcija, gradani moraju da imaju drzavljanstvo Republike Srbije, mesto prebivalista u zemlji, punih 18 godina i da nisu dobili nijednu akciju bilo kog privatizovanog preduzeca. Sa polovicnom dokumentacijom, na primer samo sa srpskim drzavljanstvom, a bez licne karte ili obrnuto, gradani nemaju pravo na besplatne akcije.

Pomocnik ministra ekonomije Nebojsa Ciric tvrdi za Press da nema nikakvih nedoumica u vezi sa tim ko ima, a ko nema pravo na besplatne akcije.

"Svako ko dode da se evidentira mora da ima drzavljanstvo Srbije na dan 3. januara 2008. godine, odnosno na dan kad je zakon stupio na snagu. Takode, mora da ima mesto prebivalista u Srbiji na dan 30. juna 2007. godine. Mora da je napunio 18 godina zivota najkasnije 31. decembra prosle godine i da nije dobio nijednu akciju u toku dosadaЬnje privatizacije. Ukoliko se neko, ipak, evidentira, a proverom se ispostavi da ne ispunjava nabrojane uslove, nece dobiti akcije, a moЧe da bude i novcano kaznjen zbog davanja laznih podataka", kaze Ciric.

Za izmene zaduzena agencija za privatizaciju

Prema recima pomocnika ministra ekonomije Nebojse Cirica, eventualne izmene mesta prebivalista ili broja dinarskog bankovnog racuna u periodu posle evidencije do dobijanja akcija gradani ce prijavljivati Agenciji za privatizaciju.

"Gradanima ce obavestenja stizati postom na adresu koja je ubelezena u licnoj karti. Isto tako, novac od akcija dosad prodatih preduzeca bice uplacivan na bankovni racun ili na novootvoren racun u posti. Sve eventualne izmene podataka trebalo bi prijaviti Agenciji za privatizaciju. To ce se najverovatnije raditi pismenim putemц,  kaze Ciric.

Prema njegovim recima, gradani koji su pre 3. januara ove godine predali zahteve za sticanje srpskog drzavljanstva, a nisu ga jos dobili, takode nemaju pravo na besplatne akcije.

"Ukoliko takvi gradani dobiju drzavljanstvo u roku predvidenom za prijavu, odnosno do 31. jula 2008, mogu da se prijave samo ako ih nadlezne sluzbe vode kao drzavljane od dana predaje zahteva, ili zakljucno sa 3. januarom ove godine. To sve, samo ukoliko ispunjavaju i ostale uslove. Ako je gradanin drzavljanstvo stekao posle 3. januara ove godine, on nema pravo na akcije", objasnjava Ciric, i dodaje da isti princip vazi i za gradane koji imaju drzavljanstvo, a nemaju licnu kartu ili potvrdu o mestu prebivalista.

"Bez licne karte niko ne moze da dode na evidenciju. Sluzbenici Poste nece prihvatiti da ga evidentiraju. Znaci, bez obzira na razloge zbog kojih gradanin nema licnu kartu, on ne moze da se evidentira i nema pravo na besplatne akcije javnih preduzeca", zakljucuje Ciric, i naglasava da ce gradani moci da se evidentiraju u bilo kojoj posti u Srbiji, bez obzira na mesto prebivalista.

"Posta je jedino drzavno preduzece kog ima u svakom gradu. Zato smo i izabrali tu firmu da uradi evidenciju. Ona ima jedinstvenu bazu podataka, tako da je moguce evidentirati se u bilo kojoj od njih", pojasnio je Ciric.

 

detaljnije informacije mozete dobiti ovde
srb_erlebnis_1.jpg