Preambula statuta Centralnog saveta Srba u Nemačkoj

“Mi gradjani srpskog porekla za stalno smo se nastanili u Saveznoj Republici Nemačkoj. Nemačka je nasa nova domovina i domovina naše dece. Ona će biti i domovina generacija koje dolaze, koje će tu da se rode i tu da odrastu. Kroz naše društveno-političko angažovanje želimo da razvijamo i učvršćujemo integracioni proces srpskih gradjana u Nemačkoj. Mi pri tome respektujemo kulturu, istoriju i jezik zemlje u kojoj mi vec decenijama uspešno živimo i radimo.

Mi želimo da živimo ravnopravni, u bezbednosti, u miru, u prijateljstvu, u dostojanstvu i solidarnosti sa svim delovima nemačkog društva. Za ostvarivanje naših prava, kao kulturna manjina želimo prema osnovnim pravilima ravnopravnih odnosa da u ovom društvu učestvujemo u svim socijalnim, političkim, pravnim, ekonomskim i kulturnim procesima. Mi pritom želimo da zadržimo naš identitet, našu tradiciju i kulturu, a kao kulturna manjina očekujemo od ove države da nas zaštiti i potpomaže. Osnovno načelo nam je pritom prebroditi interkulturne barijere i predrasude.”


Hamburg, juna 2006.
srb_erlebnis_3.jpg